Phòng trừ sâu bệnh theo IPM
 
Những năm qua, ngành Nông nghiệp đã triển khai nhiều chương trình, dự án, nhằm định hướng giúp nông dân sản xuất theo hướng bền vững, ứng dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật để nâng cao năng suất và chất lượng, cải thiện thu nhập nông dân. Theo đó, chương trình Quản lý dịch hại tổng hợp trên lúa (IPM) được triển khai rộng rãi, thành phố đã tổ chức 1.083 lớp huấn luyện với 33.180 nông dân tham dự, phủ đều khắp 100% xã có trồng lúa với trên 30% hộ nông dân được tập huấn. Dưới đây là một số biện pháp phòng trừ sâu bệnh theo IPM
 
 1. Sử dụng giống kháng sâu bệnh có năng suất cao
Là biện pháp chủ động, dễ áp dụng và ít tốn kém
 Tùy thuộc vào tình hình sâu bệnh, điều kiện khí hậu, đất đai từng vụ ở mỗi vùng để chọn bộ giống kháng sâu bệnh thích hợp.
 
2. Biện pháp canh tác:
 Làm đất : cày ải phơi đất mùa khô, bừa trục nhuyễn bằng phẳng trước khi sạ để hạn chế cỏ dại và sâu bệnh
  Thời vụ gieo sạ : tập trung, nhanh gọn
 Bón phân cân đối NPK: liều lượng và thời gian bón tùy thuộc mùa vụ, chân đất và giống.
 Chăm sóc đồng ruộng : Thường xuyên làm thủy lợi nội đồng, xổ nước rửa phèn mặn. Điều chỉnh nước ruộng theo yêu cầu sinh trưởng cây lúa. Làm cỏ xung quanh bờ để hạn chế nơi lưu trú sâu bệnh.
 
3. Biện pháp cơ học: bắt bướm, bẩy đèn, ngắt ổ trứng…
4. Biện pháp sinh học
 Lợi dụng những sinh vật có ích (thiên địch) như nhện, bọ rùa, bọ xít mù xanh, bọ xít nước, kiến ba khoang, ong …để làm giảm mật số sâu hại.
Duy trì các sinh vật có ích này bằng cách hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu.
Khi sử dụng thuốc, nên chọn loại thuốc ít có gây độc đối với thiên địch
Thường xuyên thăm đồng kiểm tra đồng ruộng, kiểm tra mật số sâu hại để quyết định phương pháp phòng trừ phù hợp.
 
 Áp dụng thuốc theo nguyên tắc 4 đúng
- Đúng thuốc: Căn cứ đối tượng dịch hại cần phòng trừ và cây trồng hoặc nông sản cần bảo vệ để chọn đúng loại thuốc sử dụng.
- Đúng liều lượng, nồng độ: Đọc kỹ nhãn thuốc, đảm bảo liều lượng thuốc và lượng nước trên một đơn vị diện tích.
- Đúng lúc: Dùng thuốc khi dịch hại ở diện hẹp hoặc còn non dễ mẫn cảm với thuốc.
- Đúng cách: Tùy thuộc vào dạng thuốc, đặc tính thuốc và yêu cầu kỹ thuật cũng như vị trí xuất hiện dịch bệnh để phun thuốc hiệu quả.
+ Sử dụng thuốc không đúng cách, đúng lúc, đúng lượng sẽ có tác hại sau:
   Sâu bệnh kháng thuốc - Tăng chi phí thuốc BVTV
   Tổn hại sức khỏe - Môi trường bị ô nhiễm.